Naslovnica PRIRUČNIK O DISLEKSIJI, DISGRAFIJI I SLIČNIM TEŠKOĆAMA U ČITANJU, PISANJU I UČENJU

  PRIRUČNIK O DISLEKSIJI, DISGRAFIJI I SLIČNIM TEŠKOĆAMA U ČITANJU, PISANJU I UČENJU

  371906
  0
  PODIJELI


  Version
  Download3
  Stock
  Total Files1
  Size764 kb
  Create Date18. Oktobra 2017.
  Last Updated13. Oktobra 2016.

  SADRŽAJ ŠTO JE DISLEKSIJA? ...........................................................................5 DEFINICIJE DISLEKSIJE ....................................................................................... 5 BITNA OBILJEŽJA DISLEKSIJE ........................................................................... 6 Čitanje...............................................................................................................................................6 Fonološka obrada riječi ....................................................................................................................7 Pisanje ..............................................................................................................................................7 Vizualna percepcija ..........................................................................................................................8 Pamćenje..........................................................................................................................................9 Teškoće sekvencioniranja ................................................................................................................9 Teškoće u organizaciji informacija....................................................................................................9 Osobitosti u načinu učenja novih sadržaja .....................................................................................10 Jezične i pojmovne teškoće............................................................................................................11 Neujednačenosti u sposobnostima.................................................................................................11 DISLEKSIJA U ŠIREM I UŽEM SMISLU .............................................................. 12 UZROCI DISLEKSIJE ........................................................................................... 13 Što se zapravo događa tijekom čitanja?.........................................................................................13 Disleksija i moždane polutke ..........................................................................................................14 Novija istraživanja: »nature vs. nurture« - geni ili okruženje ?......................................................15 Novo ozračje optimizma .................................................................................................................16 UTJECAJ JEZIKA I NAČINA POUČAVANJA ČITANJA I PISANJA NA DISLEKSIJU.......................................................................................................... 17 DISLEKSIJA I ČITANJE ....................................................................................... 18 Kako sve djeca mogu vidjeti slova, riječi, rečenice, redoslijede rečenica, tekst? ..........................18 Kako sve djeca s disleksijom mogu čitati? .....................................................................................19 Primjeri kako sve može zvučati ono što djeca čitaju ......................................................................20 DISLEKSIJA I PSIHOLOŠKI PROBLEMI............................................................. 21 ODNOS DISLEKSIJE I DRUGIH TEŠKOĆA ........................................................ 21 KAKO PREPOZNATI DISLEKSIJU - SIMPTOMI DISLEKSIJE ........................... 22 Rani »signali« mogućeg razvoja disleksije - predškolska djeca.....................................................22 Simptomi disleksije - školska djeca ................................................................................................23 Simptomi disleksije u odraslih osoba .............................................................................................25 Je li to doista disleksija ? ................................................................................................................26 DISGRAFIJA ......................................................................................................... 27 Što je disgrafija? .............................................................................................................................27 Oblici disgrafije ...............................................................................................................................28 Pogreške u pisanim radovima učenika s disgrafijom .....................................................................30 KAKO DISLEKSIJA I DISGRAFIJA UTJEČU NA OVLADAVANJE MATEMATIKOM.................................................................................................... 31 Teškoće s matematikom i disleksija ...............................................................................................31 Teškoće s matematikom i disgrafija ...............................................................................................34 ŠTO ČINITI, KOME SE JAVITI?...........................................................35 OTKRIVANJE DISLEKSIJE.................................................................................. 35 ŠTO ČINITI KAD SE POSUMNJA NA DISLEKSIJU?.......................................... 35 TKO SU LOGOPEDI I ŠTO ONI RADE? .............................................................. 36 ŠTO TREBAJU RADITI RODITELJI (SKRBNICI) KAD SE USTANOVI DA DIJETE IMA DISLEKSIJU .................................................................................................. 37 DISLEKSIJA I ŠKOLE .......................................................................................... 38 3 TERAPIJA DISLEKSIJE ....................................................................................... 39 Zašto je čitanje tako teško?............................................................................................................39 Ciljevi terapije .................................................................................................................................40 Može li se disleksija umanjiti ? (Opis jednog od terapijskih postupaka).........................................41 Zašto je disleksija i specifična teškoća u učenju? Kako učenje učiniti lakšim?..............................43 Kakve vrste terapija disleksije roditelj može očekivati u školi, domu zdravlja, rehabilitacijskoj ustanovi ili privatnoj praksi?............................................................................................................45 KAKO POMOĆI - SAVJETI RODITELJIMA ......................................................... 47 SAVJETI UČITELJIMA ......................................................................................... 47 DISLEKSIJA U ODRASLIH .................................................................................. 50 SRODNE TEŠKOĆE.............................................................................51 DISKALKULIJA..................................................................................................... 51 Diskalkulija i akalkulija ....................................................................................................................51 Razvojna diskalkulija ......................................................................................................................51 Mehanizmi razvojne diskalkulije: neurološki poremećaj ili specifičnost u radu mozga? ................52 Kako prepoznati diskalkuliju? .........................................................................................................52 Specifične teškoće koje dijete s diskalkulijom ima u rješavanju matematičkih zadataka...............54 Osnovni oblici razvojne diskalkulije ................................................................................................55 DEFICIT PAŽNJE / HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD/ADD)........................ 56 Što je deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj? .................................................................................56 Karakteristična ponašanja hiperaktivne djece ................................................................................57 Podtipovi poremećaja .....................................................................................................................57 Problemi u obitelji ...........................................................................................................................59 Savjeti za roditelje...........................................................................................................................60 Teškoće s učenjem.........................................................................................................................64 Savjeti za nastavnike......................................................................................................................65 Tretman djece s poremećajem pažnje, s hiperaktivnošću ili bez nje .............................................67 KORISNE INFORMACIJE I ZANIMLJIVOSTI.......................................68 PRAVA DJECE S DISLEKSIJOM......................................................................... 68 Otkrivanje disleksije........................................................................................................................68 Prava djece s disleksijom u osnovnoj školi ....................................................................................69 Prava djece s disleksijom u srednjoj školi ......................................................................................74 Prava studenata s disleksijom........................................................................................................76 Prava djece s disleksijom u vezi s terapijom ..................................................................................76 Novčane naknade nastavnicima za rad s djecom s teškoćama.....................................................78 Popis zakona i propisa koji se odnose na prava djece s disleksijom.............................................79 KAKO KONCIPIRATI I OBLIKOVATI TEKST DA GA LAKŠE ČITAJU OSOBE S DISLEKSIJOM....................................................................................................... 80 POZNATE OSOBE S DISLEKSIJOM ................................................................... 82 LITERATURA I POMAGALA ZA VJEŽBANJE .................................................... 84 Domaća literatura ...........................................................................................................................84 Literatura na stranim jezicima.........................................................................................................85 Zvučne knjige - knjige snimljene na audiokasetama......................................................................85 Dijagnostički materijal.....................................................................................................................86 Pomagala za vježbanje ..................................................................................................................86 Pomagala za učenje matematike ...................................................................................................87 Kompjutori, kompjutorski programi.................................................................................................87 RAZNI TEKSTOVI, ČLANCI I SLIČNO O DISLEKSIJI I SRODNIM TEMAMA ... 88 Dževdet Hadžiselimović, prof. psiholog: SPREMNOST ZA UČENJE ČITANJA ...........................88 4 DESET POSTO HRVATSKIH UČENIKA PATI OD DISLEKSIJE ................................................93 DISKALKULIJA - SPECIFIČNE TEŠKOĆE U UČENJU MATEMATIKE: ŠTO I KAKO? ..............95 PROJEKTI HUD-a NA TEME: INFORMIRANJE, EDUKACIJA, RANO OTKRIVANJE DISLEKSIJE.................................................................................. 99 Zašto baš ove teme? ......................................................................................................................99 Koje potrebe djece s disleksijom nisu uopće ili su nedovoljno riješene? .......................................99 Sadržaj i faze aktivnosti................................................................................................................100 Što se sada događa s projektima? ...............................................................................................100 Poziv .............................................................................................................................................101 SEMINAR U DUBROVNIKU, travanj 2003...................................................................................101 DONATORI, SURADNICI I POMAGAČI HUD-a ..........................................................................102 DISLEKSIJA I KNJIŽNICE Program za djecu s disleksijom u knjižnicama .... 103 PRILOZI..............................................................................................107 RJEČNIK ČESTO KORIŠTENIH TERMINA ....................................................... 107 HRVATSKA UDRUGA ZA DISLEKSIJU ............................................................ 111 Ciljevi i aktivnosti udruge ..............................................................................................................111 Izravna pomoć svima zainteresiranima ........................................................................................112 Informacije o Hrvatskoj udruzi za disleksiju..................................................................................112 EVROPSKA UDRUGA ZA DISLEKSIJU ............................................................ 113 POPIS USTANOVA I PRIVATNIH LOGOPEDSKIH KABINETA U HRVATSKOJ ............................................................................................................................. 114 1. Zagrebačka županija ................................................................................................................114 2. Krapinsko-zagorska županija ...................................................................................................115 3. Sisačko- moslavačka županija .................................................................................................115 3. Karlovačka županija .................................................................................................................116 4. Varaždinska županija ...............................................................................................................116 6. Koprivničko- križevačka županija .............................................................................................117 7. Bjelovarsko- bilogorska županija..............................................................................................117 8. Primorsko- goranska županija..................................................................................................117 9. Ličko- senjska županija ............................................................................................................118 10. Virovitičko- podravska županija..............................................................................................118 11. Požeško- slavonska županija .................................................................................................118 12. Brodsko- posavska županija...................................................................................................119 13. Zadarska županija ..................................................................................................................119 14. Osječko- baranjska županija ..................................................................................................119 15. Šibensko-kninska županija.....................................................................................................120 16. Vukovarsko- srijemska županija.............................................................................................120 17. Splitsko- dalmatinska županija ...............................................................................................120 18. Istarska županija.....................................................................................................................122 19. Dubrovačko-neretvanska županija .........................................................................................123 20. Međimurska županija..............................................................................................................123 21. Grad Zagreb ...........................................................................................................................123


  FileAction
  http://www.monkstk.ba/attachments/article/115/disleksija.pdf  Download  

  Download
  PODIJELI